Det skal Stedet Tæller

Danmarkskortet forandres radikalt i disse år. Den økonomiske vækst koncentreres i de større byer, mens en del yderområder kæmper med afvandring, en bygningsmasse i forfald og mangel på arbejdspladser. Men yderområderne rummer også muligheder og potentialer, der venter på at blive aktiveret. Netop dét er formålet med Stedet Tæller.

Projekter skal styrke livskvaliteten
Stedet Tæller er en Realdania-kampagne, der støtter konkrete, fysiske projekter i Danmarks yderområder. Formålet er at udvikle og udnytte de stedbundne potentialer, der kan bidrage til at styrke livskvaliteten og sætte gang i en positiv udvikling.

Stedet Tæller har tre fokusområder, der hver på deres måde kaster lys over de stedbundne potentialer. 

Læs om fokusområderne her

Hvad er stedbundne potentialer?
Stedbundne potentialer kan være mange ting, og det kan ikke afgøres på forhånd, hvad der rummer potentiale på et bestemt sted: Kulturarv i bygninger og landskaber, nærhed til storslåede naturområder eller en levende lokal håndværkstradition.

Stedbundne potentialer kan også være lokal kultur, lokale værdier og selvforståelse, lokal viden og sociale netværk, der er opstået over tid på et sted. Men potentialerne kan ikke stå alene; de skal bæres frem af den innovative idé og et engageret lokalsamfund eller en driftig ildsjæl.

Strategier, aktiviteter og fysiske projekter, som udvikler de stedbundne potentialer, kan bidrage til en positiv og bæredygtig udvikling i yderområderne, der ikke nødvendigvis bygger på økonomisk eller befolkningsmæssig vækst.


Oversigtskort